Kategori: İçten Yanmalı Motorlar

Yanma Odası Kaplamalarının Motor Performansına Etkisi

By | 12 Şubat 2020

1.Giriş Dünya petrol üretiminin yaklaşık olarak üçte birini içten yanmalı motorlar kullanmaktadır. İçten yanmalı motorlar, kentsel bölgelerde ciddi bir hava kirliliğine sebep olmaktadırlar. Bu yüzden içten yanmalı motorlarda yakıtın verimli yanması ve içten yanmalı motorlardan ortaya çıkan kirliliğin azaltılması, yanma konusunda yapılan…Read More »

Direkt Püskürtmeli Benzin Motorlarının Avantajları ve Dezavantajları

By | 10 Ocak 2020

Giriş Direkt Püskürtmeli Benzinli (Gasoline Direct Injection) motorlar manifolda püskürtmeli (PFI, Port Fuel Injection) motorların aksine yakıtı direk olarak silindir içine püskürten benzinli motorlardır. 90’lı yılların sonunda kullanılmaya başlanan GDI motorların sayısı giderek artmaktadır. 2008 yılında ABD’deki araçların sadece %2.3’ü GDI motora…Read More »

GDI Motorlarda GPF Uygulamaları

By | 5 Kasım 2019

Özet GDI motorlara uygulanan partikül madde (PM) ve partikül sayısı (PN) limitinden sonra GPF (Gasoline Particulate Filter, Benzinli Motor Partikül Filtresi) kullanımı neredeyse kaçınılmaz olmuştur. GPF’in ise farklı uygulamaları vardır. Bu yazımızda GPF’in kullanımı ve çalışma mekanizması ile ilgili bazı temel özelliklerinden…Read More »

Dizel Motorlarda Emisyon Kontrol Sistemleri

By | 2 Eylül 2019

Giriş Motorlarda emisyonların regülasyon limitlerine indirgenebilmesi için motor parametrelerinin optimizasyonu her zaman yeterli olmamaktadır. Bu sebeple motor sonrasına emisyon muamele sistemleri (aftertreatment systems) yerleştirilerek emisyonlar kontrol altına alınmaktadır. Emisyon kontrol sistemlerinde farklı bileşenler kullanılmaktadır ve her bileşenin müdahale ettiği belli bir emisyon…Read More »

Dizel Motorlarda Motor Parametrelerinin Emisyonlara Etkisi

By | 1 Eylül 2019

 Giriş Motor parametrelerini değiştirerek emisyon, performans ve yakıt tüketimi belli sınırlar çerçevesinde optimize edilebilir. Bunun haricinde başka parametreler de optimizasyona dahil edilebilir. Dizel motorlarda kontrol altına alınması gereken emisyonlar CO, HC, partikül madde (PM) ve NOx emisyonlarıdır. Bunlara müdahale edilerek en sonunda…Read More »