Kategori: Sizden Gelenler

Sistemlerin Doğal Frekans ve Modlarının Belirlenmesi – Rayleigh Metodu

By | 13 Mart 2020

GİRİŞ Sistemler, birden fazla şekil ve doğrultuda titreşebilirler. Eğer bir sistem, sadece bir tek mod ve tarzda titreşmeye şartlandırılırsa veya sistemin kütlesinin, uzayda geometrik yerini tayin etmek için, bir tek bağımsız değişkene ihtiyaç varsa, bu şekildeki sisteme, bir serbestlik dereceli sistem denir.…Read More »

Yanma Odası Kaplamalarının Motor Performansına Etkisi

By | 12 Şubat 2020

1.Giriş Dünya petrol üretiminin yaklaşık olarak üçte birini içten yanmalı motorlar kullanmaktadır. İçten yanmalı motorlar, kentsel bölgelerde ciddi bir hava kirliliğine sebep olmaktadırlar. Bu yüzden içten yanmalı motorlarda yakıtın verimli yanması ve içten yanmalı motorlardan ortaya çıkan kirliliğin azaltılması, yanma konusunda yapılan…Read More »

Alg (Yosun) Biyodizeli

By | 27 Ocak 2020

Özet İnsan popülasyonun artışı ve teknolojik gelişmeler 2030 yılına kadar enerji ihtiyacının en az %50 artacağını göstermektedir[1] . Şuandaki mevcut tüketim oranı doğanın sağladığı petrolün 105 katıdır[2]. Dahası , fosil yakıt kullanımı çevreyi sera gazları(Greenhouse gas) ve küresel ısınmayla tahrip etmektedir. [3,4]…Read More »

Sizden Gelenler: Six Sigma:Değişim Mühendisliği 1

By | 26 Haziran 2018

 “Kaliteli bilgiyi, kaliteli insanlara ulaştırmak istiyoruz.” GİRİŞ     Yeni iş dünyası liderlerinin ve yöneticilerinin karşılaşacağı en çetin sorun  “Nasıl başarılı olabiliriz?” değil, “Başarımızı nasıl koruyabiliriz?” sorusudur. Verimlilik kalkınmaların sürdürülebilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Verimlilik, uzun dönemde nüfusun ortalama hayat standardını belirleyen ana…Read More »

Sizden Gelenler: Motor ve Aktarma Organları ile İlgili Bazı Kısaltmalar ve Açıklamaları

By | 20 Şubat 2015

1) ECU (Engine Control Unit) Motor kontrol ünitesi, temel olarak otomobilin bilgi okuyucusu ve düzenleyicisidir. Motorun çalışma şartlarını sürekli olarak denetler, parametreleri hesaplar ve sürekli olarak değişkenleri ayarlar. Araç üzerindeki sensörlerden topladığı bilgilere göre yakıt, rolanti, hava düzenlemesi işlemlerini, içerisinde bulunan mikro…Read More »