Kategori: Matlab

Çeyrek Taşıt Modeli ve Matlab/Simulink ile Dinamik Analizi

By | 1 Eylül 2018

Otomotiv mühendisliğinde oldukça öneme sahip olan ve aracın dinamiğini inceleyen taşıt dinamiği dersinde öğretilen taşıt modellerini el almak istedim. Taşıt modellerinden en basit olanı kütle-yay-damper sistemidir. Çeyrek taşıt modeline ait modelde her tekerleğe eşit miktarda kuvvet etkimekte ve tekerleğin yaylanma ve sönüm…Read More »

KÜTLE-YAY-DAMBER SİSTEMİNİN DİNAMİK DAVRANIŞI VE MATLAB/SİMULİNK İLE ANALİZİ

By | 29 Ocak 2016

Mekanik sistemlerin modellenmesinde kilometre taşlarından biri olan kütle-yay-damber sistemi önemli olması nedeniyle bu yazıyı ele almak istedim. Otomotiv alanında bu modelin önemi özelliklede Taşıt Dinamiği, Mekatronik, Titreşim ve Akustik gibi önemli derslerde çokça üzerinde durulmuş anlaşılması önem arz eden bir konu olması…Read More »

Matlab Programı Grafik Eğitimi

By | 11 Ekim 2015

 Matlab programının güçlü olduğu alanlardan biri de grafik işlemleridir. Bu eğitim filmlerinde sizlere Matlab programında grafik çizimini anlatıyorum. Matlab’ın arayüzü ile başlayan eğitim filmleri fonksiyonların grafiğinin çizdirilmesi, sayısal yöntemlerle grafik çizimi, grafiklerin düzenlenmesi şeklindeki konu başlıkları altında anlatılmıştır. Konuyla ilgili olarak 2…Read More »

Matlab ile Çok Bilinmeyenli ve n. Dereceden Denklemlerin Çözümü

By | 26 Eylül 2015

 Verilen bir denklemin  bilgisayar destekli çözümünü yapmamız oldukça önemlidir. Bu yazımda size n. Dereceden bir bilinmeyenli denklemi Matlab ile nasıl çözüleceğini göstereceğim. Daha önceki yazılarımda da belirttiğim gibi Matlab’da parametrik (sembolik) denklem tanımlanacaksa bu durumda syms kodu en başta tanımlanmalıdır. n.dereceden bir…Read More »

Matlab ile Birinci Dereceden Adi Diferensiyel Denklemlerin Çözüm Yöntemi

By | 24 Eylül 2015

Mühendislikte oldukça önemli olan ve matematiğin oldukça zor bir konusu olan diferensiyel denklemlerin çözümü mühendislikte hayati bir öneme sahiptir. Diferensiyel denkleri ister manuel ister bilgisayar destekli bilmeyen/çözemeyen bir mühendis adayı/mühendis düşünülemez. Çünkü mühendis kelimesi sizlerin de bildiği üzere ‘‘hendese’’ kelimesinden türetilmiştir. Hendese…Read More »