Kategori: Ansys

ÇEKME TESTİNİN BİLGİSAYAR ORTAMINDA YAPILMASI

By | 29 Ocak 2016

Çekme testi malzemelerin mekanik özelliklerini belirlemek amacıyla yapılır. Malzeme veya mukavemet denilince belki de ilk akla gelen mühendislik malzemelerinin gerilme-birim şekil değiştirme grafiğidir. Bu grafik çekme testi sonucu elde edilmekle beraber malzeme hakkında ve mühendislik hesaplamalarında sık kullanılan kıymetli bilgiler sunmaktadır. Bu…Read More »

Sonlu Elemanlar Metodunda Non-Lineerliğin Nedenleri

By | 25 Ocak 2016

Karmaşık mühendislik problemlerini bilindik geometrik elemanlara (çizgi, üçgen, dikdörtgen, dikdörtgenler prizması, üçgen prizma) sonlu sayıda bölerek geliştirilen nümerik (sayısal) analiz yöntemleri yardımıyla çözmemizi sağlayan teknik veya yöntemdir. Bu bilindik geometrilere bölme işlemine ayrıklaştırma veya mesh atma işlemi denir. Bu elemanlara ayrıklaştırma işlemi…Read More »

Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniğine Giriş (CFD) Silindir Üzerinde 2d Akışın İncelenmesi

By | 24 Ocak 2016

GİRİŞ Silindir üzerinde akış karakteristiklerinin incelenmesine başlamadan önce nedir bu hesaplamalı akışkanlar dinamiği bunu açıklamakta fayda olacağını düşündüm. Öncelikle teknikte ve  litaratürde “Computational Fluid Dynamics”(CFD) olarak geçmekte olan bu konu oldukça geniş uygulama alanı bulan ve günümüzde mühendislerce oldukça sık kullanılan bir…Read More »

Ahmed Cismi Üzerinde Slant Angle(Arka Eğim Açısı) Değiştirilerek Sürükleme Katsayılarının Hesaplanması ve Karşılaştırılması

By | 7 Ocak 2016

Giriş Kara taşıtları etrafındaki üç boyutlu türbülanslı akış yapısının  incelenmesi otomotiv endüstrisinin önemli uğraş alanlarından birisidir. Taşıtların hareketleri sırasında karşılaştıkları direnç kuvvetinin  azaltılması gerek yakıt ekonomisi açısından gerekse  de titreşimin  azaltılması ile stabilitenin sağlanması gibi birtakım avantajlar sağlamaktadır. Taşıtın sürüklenme kuvvetinin oluşumunda…Read More »