By | 27 Aralık 2015

Otomotiv mühendislerinin makine mühendisliğine denklik alıp almayacağı uzun süredir tartışma konusu idi.

 Mühendislik fakültesi çatısı altında Makine Mühendisliği Otomotiv Alt Programı şeklinde açılan otomotiv mühendisliği bölümleri mezunları Hacettepe Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği alt programını örnek göstererek kendilerine Makine Mühendisliği denkliğinin verilmesini istiyordu. Hatırlanacağı üzere Hacettepe Üniversitesi daha Otomotiv Mühendisliği alt programını açmadan önce Makine Mühendisliğine denklik almıştı.

 Ancak bu durum Teknoloji Fakülteleri için geçerli değildir, onların doğrudan Otomotiv Mühendisliği yetkileri vardır. Ayrıca Uludağ Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi Otomotiv Mühendislikleri Mühendislik Fakültesi çatısı altında ‘otomotiv mühendisliği bölümü’ olarak açıldığından bu üniversitelerden mezun kişilerin Makine Mühendisliğine denklik alması mümkün değildir.

 Alt programdan mezun olan Otomotiv Mühendisliği öğrencilerinin ve/veya mezunlarının Hacettepe Üniversitesinin denkliğini örnek göstererek kendilerine Makine Mühendisliği denkliği istemekteydiler ve bunun için dava açmaktaydılar. Bunun üzerine kısa süre önce Makine Mühendisleri Odası Hacettepe Üniversitesine dava açtı ve davayı kazandı. Sonuç olarak Hacettepe Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği mezunlarının Makine Mühendisliği denkliğini ellerinden aldı. Dolayısıyla artık alt program mezunu otomotiv mühendislerinin makine mühendisliğine denklik alması ihtimali ortadan kalkmıştır. Mahkeme kararı aşağıdadır.

1

 Otomotiv Mühendisliğinde alt program ile bölüm arasındaki fark nedir?

Alt program ve bölüm farkı Mühendislik Fakültesi çatısı altındaki otomotiv mühendisliği bölümleri için geçerlidir.

 Alt program, Makine Mühendisliği Bölümü Otomotiv Altprogramı olarak açılan otomotiv mühendisliği bölümlerine verilen isimdir. Bunu ilk olarak Hacettepe Üniversitesi yapmıştır ve makine mühendisliği denkliğini almıştır. Fakat daha sonra açılan alt program otomotiv mühendislikleri makine mühendisliği denkliği almadan bölümleri açtığından denklikleri bulunmamaktadır. Denklik almak için ise Hacettepe Üniversitesi emsal gösteriliyordu, artık gösterilemiyor.

 Alt program mezunlarının Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olmalarına rağmen makineye eşdeğerlik alamamaları ilerleyen süreçlerde Otomotiv Mühendisi yetkisi alamamaları ihtimalini de akla getiriyor. Zira otomotiv mühendisi yetkisi alan otomotiv mühendisleri ‘Otomotiv Mühendisliği Bölümü’ mezunlarıdır. YÖK otomotiv mühendisliği ataması yapmak istediğinde altprogram mezunlarından Otomotiv Mühendisliği denkliği isteyebilir. Çünkü, yukarıda da belirttiğim gibi, bu mühendisler Makine Mühendisliği Bölümünde eğitim almışlardır. Tabi bu sadece bir ihtimaldir, böyle bir durum olmayadabilir. Gelecekte ne olacağını hep birlikte göreceğiz.

 Bölüm olarak açılan Otomotiv Mühendisliği bölümlerinin Makine Mühendisliğine denklik alması söz konusu bile değildir. Zira kendileri başlı başına bir bölümdür ve doğrudan Otomotiv Mühendisi diploması ve yetkisi almaktadırlar. Bu şekilde şekilde eğitim veren üniversiteler ise Uludağ Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesidir. Uludağ Üniversitesi bölüm olarak açılan ilk Otomotiv Mühendisliğidir. Çukurova Üniversitesi başlangıçta alt program iken sonradan bölüm olarak eğitimine devam etmiştir.

 Kaynaklar:
-MMO, Bölüm 13, Hukuki Birim Çalışmaları, Sayfa 229, 54. Dava (http://www.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/b858bb204ec2786_ek.pdf?tipi=2&turu=X&sube=0 )

 

One Reply to “Otomotiv Mühendisleri Makine Mühendisliğine Denklik Alamaz!”

  1. özgür

    Bende bu konuyu epeydir soruşturuyordum.
    Verdiğiniz bilgi için teşekkür.

    Reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir