By | 16 Eylül 2015

url

ARAÇ TİPİ

ŞEKİL 1 ARAÇ BİLGİLERİ

İstenenler

1)Geometrik dizi metoduna göre her bir vitesteki maksimum hızlar ve vites oranları hesaplayınız?

2)Aritmetik dizi metoduna göre tüm vites oranlarını hesaplayınız?

Çözüm: 

vites15. vitesin minimum hızı 4. Vitesin maksimum hızına eşit olacaktır.

4. vitesin minimum hızı 3. Vitesin maksimum hızına eşit olacaktır.

3.vitesin minimum hızı 2. Vitesin maksimum hızına eşit olacaktır.

2. vitesin minimum hızı 1. Vitesin maksimum hızına eşit olacaktır.

vites2

vites3

vites4

TAŞIT TİPİ A

Proje de verilen verilerden(data) hareketle değişik motor devirlerinde ve değişik vites sayılarına da araca etki eden kuvvetler Microsoft  Office programı yardımıyla tablo haline getirilmiş, MATLAB/SİMULİNK paket programı yardımıyla da grafikler çizdirilmiştir. Bu projede hassasiyet olarak virgülde sonra 3 digit dikkate alınmıştır.

Bu kuvvetler aracın hareket yönünü tersine etki etmekte olup bunlar;

  • Yuvarlanama direnci: Hareket halindeki bir taşıtın bütün tekerleklerine yoldan taşıtın hareketine karşı koyan bir direnç gelir. Bunun nedeni yolun ve tekerleğin bir miktar ezilmesi sonucu tekerlekler sürekli olarak bu tümsekleri aşmak durumuyla karşı karşıya kalır bunun sonucu olarak da bir direnç kuvvetiyle karşılaşır bu direnç kuvvetine yuvarlanma direnci denir. Oluşan kuvvete de yuvarlanma direnç kuvveti denir. Bu direnç tekerleğe gelen ağırlıkla doğru orantılıdır. Oluşan bu kuvvetin azalması sonucunda araç daha az enerji gereksinimi duyar. Az enerji daha küçük motorların kullanımı, daha az HC(HidroKarbon) emisyonları anlamına gelir böylece doğaya verilen zarar azaltılmış olacaktır ki bu kuvvete direk etti eden 3 parametre vardır bunlar yol ve tekerlek arasında ki yuvarlanma direnç katsayısı, yer çekimi ve aracın kendi kütlesidir. Bu parametrelerden direk olarak müdahale edilebilecek aracın kütlesi yani kullanılacak tüm malzemelerin daha hafif olması ve daha mukavim olası gerekir ki buda özgül mukavemet(Malzemenin dayanım basıncı/Bu malzemenin kütlesi) kavramını ortaya çıkarır geliştirilecek yeni malzemeler ile bu problemin getirdiği HC emisyonları sorununa önemli derecede çözümler sunulmuş olacaktır. Bu kuvvet şöyle hesaplanır;
  • güc1güc2güc3güc4

güc5

İbrahim Taş
Uludağ Üniversitesi
Otomotiv Mühendisliği ve Makine Mühendisliği Öğrencisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir