By | 24 Mayıs 2015

 Otomotiv mühendisliğinin yeni bir alan olması ve otomotiv sektörü ürünlerinin insanlar tarafından ilgi görmesi beraberinde birçok soruyu ve sorunu getirmiştir. Sitemizin (dolayısıyla da bizim) amacı(mız) otomotiv mühendisliği hakkında bilgi vermek olduğundan bu soruları yanıtlama gereği duydum. Özellikle sosyal medyada farklı gruplarda, sayfalarda, okuyucu mesajlarımızda bizlere sorulan soruları burada cevaplandırmak istedim. Cevaplar, okuyucunun aklında soru işareti bırakmayacak nitelikte detaylıdır. Bunların haricinde sorularınızın olması, cevapları yetersiz bulmanız vb. durumlarda geri dönüş yapmanız beni memnun edecektir.

1) Otomobilleri seviyorum, ilgim var. Bu yüzden otomotiv mühendisliği okumak istiyorum. Sizce doğru bir tercih yapmış olur muyum?

 Otomobil, insanlığın ortak tutkusudur. İlk üretildiği günden bugüne sayıları sürekli olarak artmıştır. Bunun tek sebebi insanları bir yerden bir yere taşıyor olması değildir. Otomobil insanlar tarafından farklı şekillerde algılanmaktadır. Bu konuda Fransız filozof Roland Barthes “otomobil modern çağın gotik katedralidir” demiş ve nasıl katedral yalnızca bir sığınak değilse, otomobilin de yalnızca bir ulaşım aracı olmadığını, toplumdaki önemi düşünüldüğünde otomobilin farklı algılanışları olduğunu belirtmiştir. Bu algılanışlar dört grupta toplanabilir:
1. Antropolojik algılanış: Otomobil statü, zenginlik ve gücün bir sembolüdür.
2. Politik algılanış: Otomobil özgürlüğün ve özelliğin sembolüdür.
3. Psikolojik algılanış: Otomobil genç görünmeyi, kendine güveni sağlar.
4. Ekonomik algılanış: Otomobilin kullanımı ile rahat ve hızlı bir yolculuk olanağı elde edilir. (Vasconcellos, 1997).

 Bunları anlattım çünkü otomobil sevgisinin kişiye has olmadığını ve farklı algılanışlara bakılarak birçok insanın otomobili sevdiğini belirtmek istedim. Sonuç olarak otomobili sevmek az rastlanılan bir durum değildir.

 Otomobili seven birinin otomotiv mühendisi olmak istemesi ‘yemek yemeyi seven kişinin aşçı olmak istemesi’ ile aynıdır. Ya da yemek yemeyi seven birinin garson olup, insanlara yemek servis etmesi gibidir. Bu örnek sık kullandığım bir örnektir.  Aşçılık ile yemek yemek oldukça farklıdır. Birçok insan yemek yemeyi sevebilir ama birçok insan aşçı olmak istemez. Çünkü aşçı olmak yemek yemeyi seven insanlara hizmet etmektir, sürekli yemek yemek değildir. Tıpkı otomotiv mühendisinin sürekli araç sürmeyecek ve aracı seven insanlara hizmet edecek olması, aşçı ile yemek örneğiyle aynıdır. Görüldüğü gibi otomobile ilgili olmak mühendislikte otomotivi seçmeye sebep değildir.

 Eğer otomotiv mühendisliğini seçecekseniz hem mühendisliğe hem de otomobile ilgi duymanız gerekmektedir. Burada olması gereken şart mühendisliğe ilgili olmanız, bunu gerçekten yapmak istemenizdir; otomobile ilginiz olmasa bile otomotiv mühendisliğini seçmenizde bir sakınca yoktur. Zira otomotiv mühendisi sadece otomobilin değil, tüm motorlu araçların mühendisliğini yapmaktadır. Bu konu ilgili kısa yazımızda anlatılmıştır.

2) Tasarım konusunda oldukça yetenekliyim;  kendi araçlarımı çiziyorum, kara kalem çalışmaları yapıyorum. Gelecekte iyi bir tasarımcı olmak için otomotiv mühendisliğini seçmeli miyim? Ya da hangi mühendisliği seçmeliyim?

 Mühendislik kelimesinin kökeni incelendiğinde geometri (hendese) bilen anlamına geldiği görülür. Geometrinin günümüzdeki karşılığı tasarımdır, yani tasarım bilen, tasarım yapabilen kişilere mühendis adı verilir. Bu yüzden mühendislik denilince akla ilk olarak tasarım gelmektedir. Fakat mühendisler genellikle tasarım yapmazlar; en azından bizim anladığımız şekilde tasarım yapmazlar.

 Mühendisler bir sistemi matematiksel olarak modelleme işini üstlenirler. Sistemin istenilen fonksiyonları yerine getirmesi için gerekli tüm hesapları mühendisler yaparlar. Bunun için de ilk önce bilgisayarı kullanırlar.

 Araçlar için tasarım konusuna da değinmek gerekir. Bir aracı dış görünüş itibariyle tasarlayanlar mühendisler değildirler. Araçların görselliğini (estetiğini) oluşturanlara tasarımcı, daha doğrusu endüstriyel tasarımcı adı verilir. Bu kişilerin mühendis olmasına gerek yoktur ki gerçek tasarımcıların neredeyse tamamı mühendis değildir. Tasarım tamamen sanatsal bir faaliyettir; tıpkı müzik, resim gibi.

 Endüstriyel tasarımcılar ürünlerinin insanlara nasıl çekici geleceği üzerine yoğunlaşırlar. Veyahut kendi dünyalarını ürünlerine yansıtırlar. Bunu yaparken işin mühendislik boyutunu düşünmezler. Araç üzerinden örnek verirsek bir endüstriyel tasarımcı tasarladığı aracın aerodinamik direnci, üretilip üretilemeyeceği, üretim maliyetinin ne olacağı gibi konuları düşünmez, düşünmesi de gerekmez. O sanatını icra etmekle yükümlüdür. Tasarımcılar ürünlerini ortaya koyduktan sonra iş mühendislere kalır. Mühendisler mevcut ürün üzerinden gerekli hesaplamaları yaparlar, değiştirilmesi gereken yerleri de gerektiği gibi değiştirirler. Örneğin aerodinamik direnci düşürmek için aracın karoserinde ufak değişiklikler yaparlar. Veya üretim maliyetini düşürmek için tasarımcının sunduğu kapı sisteminde birtakım değişiklikler yaparlar. Mühendisler tüm bunları yaparken tasarımcının ürününü en az değiştirmeye, gerekli hesaplamaları da en doğru şekilde yapmaya özen gösterirler. Dolayısıyla mühendisler araçların karoserini (dış görünüşünü) tasarlayan kişiler değildir. Mühendisler, mühendislik ürünlerini tasarlayan kişilerdir. Araç örneğinden devam edersek; araçta yer alan büyük hacimli parçalardan (motor, vites kutusu, kavrama vb) başlayarak en küçük parçaya kadar (forya, kaliper, rulman vb) tüm mühendislik gerektiren ürünlerin tasarımı mühendisler (yani otomotiv mühendisleri) tarafından yapılmaktadır ki bir araçta yaklaşık 14 000 parça bulunmaktadır. Tüm bu parçaların fiziksel olarak tasarımı, dayanım analizleri, ısı analizleri, üretim yöntemleri, üretim maliyetleri vb. mühendisler tarafından yapılır. Görüldüğü üzere endüstriyel tasarımcılar ile mühendisler oldukça farklı işler yapmaktadırlar.

 Çok nadir de olsa endüstriyel tasarımcıların mühendis olanları da vardır. Bu durumda ortaya çıkan ürün mühendislik anlamında daha az sorunlu (veya sorunsuz) olacaktır.

 Bazı durumlarda fabrikalarda kullanılacak olan ürünlerde estetik kaygı güdülmez. Bu yüzden sistemin tüm tasarımını mühendisler yaparlar. Ancak bu mühendislere tasarımcı demek doğru olmaz.

 Sonuç olarak mühendis ile tasarımcı oldukça farklıdır. Eğer tasarım konusunda yeteneğiniz varsa ve kendinizi bu alanda yetiştirmek istiyorsanız gideceğiniz yer mühendislik okulları değil sanat okulları olmalıdır.

 Ben endüstriyel tasarımcı olmadığım için bu konuda sizi yönlendiremem. Ancak mühendislik okuyacaksanız sizi yönlendirebilirim. Mühendisliğin ne olduğunu merak ediyorsanız daha detaylı bilgi edinmek için şu yazıma bakabilirsiniz: Mühendislik Nedir, Mühendis Kimdir?

3) Otomotiv mühendisliği maaşları ne kadardır?

 Mühendislikte maaş doğrudan kişinin donanımına bağlıdır. İşverenler işini yapıp yapmadığına bakar. İşini en iyi yapana en iyi imkânı sunar. Dolayısıyla maaş konusu görecelidir. Kimi mühendisler 1500 TL aylık maaş alırken kimi mühendisler 15 000 TL aylık maaş alır. Bu tamamen kişinin kendini geliştirmesine bağlıdır.

Eğer devlette mühendis olarak çalışacaksınız buradan memur maaşlarına bakabilirsiniz.

4) Otomotiv mühendisliğinin devlette ataması (kpss ataması) var mıdır?

 Otomotiv mühendisliği 4642 nitelik kodu, 8333 bölüm koduyla kpss tercihlerinde yer almaktadır. Ancak şuana kadar bu bölümden alım olmamıştır. Bazı üniversitelerdeki otomotiv mühendisliği öğrencileri makine mühendisliği alt programı olarak diploma aldıklarından, denklik almaları durumunda makine mühendisliğinden atanabilmektedirler.

5) Otomotiv mühendisliğinde kendini geliştirme nasıl olmalıdır?

 Özel sektörde mühendislerden istenen donanım oldukça fazladır. Bunların en başında yabancı dil gelmektedir. Bunu söylemekten çok haz almıyorum fakat yabancı dil mühendislikte, özellikle de otomotiv mühendisliğinde, şarttır. Otomotiv mühendisliği ülkemizde yeni olduğundan Türkçe kaynak bulma sıkıntısı tüm öğrencilik sürecinde (belki de daha sonra da) hissedilecektir. İlk etapta ingilizce, öğrenilmek istenirse ikinci yabancı dil olarak duruma göre Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca öğrenilmesi sektörün talebidir. Maalesef ki iş görüşmelerinde ilk bakılan özellik mühendislik donanımı değil, yabancı dildir.

 Mühendisin kendisini geliştirmesi üzerine uzun uzun konuşulabilir. Fakat temel nokta sana verilen işi yapıyor olmandır. Tüm işverenler bununla ilgilenir. Bir mühendis olarak sana verilen işi yapmanın çözümüne kendini geliştirmek denilmektedir. Çalışılmak istenen alana göre kendini geliştirmek farklılık arzetmektedir. Bir alanda 3 tane farklı CAD-CAE programı öğrenmek gerekirken başka bir alanda sadece Excel bilinmesi yeterli olabilir.

 Mühendisler teknolojinin birinci tüketicisidirler. Bu yüzden öğrenilen her bilginin teknoloji ile bağdaştırılması gerekir. Bilgisayar teknolojileri bizim kağıt kalemle haftalarca uğraşarak çözebileceğimiz problemleri saatler içinde bizlere sunmaktadır. İş hayatında da bilgisayarla çalışacağımızdan bir mühendisin bilgisayar bilgisinin (yani program bilgisinin) çok iyi olması gerekmektedir. Bilgisayar programları verilen girdiye göre sonuç üretirler, sonucun mantıklı olup olmadığıyla ilgilenmezler. Problemin bilgisayara doğru şekilde aktarılması doğru sonuçların alınmasının yegane yoludur. Problemin bilgisayara doğru anlatılması ise öncelikli olarak teorik bilginin çok iyi olmasını gerektirir. Teorisini bilmediğiniz bir problemi bilgisayara doğru aktaramazsınız, çıkan sonuçları doğru yorumlayamazsınız.

 Mühendislikte kendini geliştirme ölçütlerinden biri de iletişim ve liderlik konusudur. Ne kadar iyi mühendis olursanız olun iş görüşmesindeki 5 dakikalık mülakat sizin işe alınıp alınmayacağınızı belirleyecektir. İşe alındıktan sonra ise insan ilişkilerinden uzak kalamayacak, grup çalışmaları yapmak zorunda kalacaksınız. Mühendisler belli işleri koordine ettiklerinden insanlarla iletişim halinde olmanın yanında onlara liderlik etmek zorunda da kalacaklardır. Size yapmanız için verilen işi başarıyla tamamlamanız çalışma arkadaşlarınızla kuracağınız ilişkiyle doğrudan orantılı olacaktır. Bu sebeplerden iletişim ve liderlik yetenekleri mühendislerde olması gereken özelliklerdendir.

 Özet olarak denilebilir ki mühendislik öğrencileri dil problemini halletmenin yanında teorik bilgilerde derinleşmelidir. Teorik bilginin ardından uzmanlık alanlarına göre kullanacakları programları öğrenmeye, bu konuda ilerlemeye çalışmalıdırlar. İletişim ve liderlik konusu ise mühendisin sahip olması gereken diğer özelliklerdendir.

6) Otomotiv mühendisliğinin çalışma ortamı nasıldır? Bahsedildiği gibi pis, yağlı ve kirli ortamlarda mı yoksa ofis ortamlarında mı çalışırlar?

 Otomotiv mühendisi, adı üzerinde mühendistir; torna ustası,kalıp ustası, boya işçisi değildir. İşçiler, ustalar duruma göre kötü ortamlarda çalışabilirler. Bu işlerini yapmak için bazen zorunluluk olabilir onlar için. Ancak günümüzde işin uygulamasını bizzat yapan işçiler, ustalar bile iş güvenliği, meslek hastalıkları vb. sebeplerden oldukça temiz ortamlarda çalışmaktadırlar. Bu söylediklerimden işçileri ve ustaları küçümsediğim anlamı çıkmamalıdır. Bunlar olayın boyutunu anlatmak için vermiş olduğum örneklerdir. Zira yapılan işler işçisiyle, ustasıyla, patronuyla bütünlük arzetmektedir; birinin eksik olması bile düşünülemez.

 Sözkonusu otomotiv mühendisinin çalışma ortamıysa bakılması gereken yer otomotiv sektöründe çalışan diğer mühendislerin çalışma ortamları olmalıdır. Sonuçta otomotiv mühendisi, otomotiv sektöründe çalışacaktır (başka sektörde çalışacaksa ona yardım edecek kişi ben değilimdir). Mühendisler konumlarına göre Ar-Ge, üretim, test vb. bölümlerde görev alabilirler. Üretim bölümünde çalışacak mühendisler için ortamın gürültülü olduğu söylenebilir. Ancak yağlı, kirli ve pis olacağı söylenemez. Ortamın kirli veya temiz olması tamamen şirket prensiplerine bağlıdır. Ar-Ge bölümünde çalışacak bir mühendisin ise çok temiz ortamlarda çalışacağı söylenebilir (deney çalışmalarının kötü ortamlarda yapılması istisna).

 En nihayetinde şunu diyebiliriz ki günümüzde katılaşan ve insanları korumaya yönelik olarak çıkan yasalar üretimle birebir temasta olan işçilerin bile temiz ortamlarda çalışmasını zorunlu kılmaktadır. İşçileri, ustaları yönetecek olan, şirketteki gerekli problemleri çözecek olan mühendislerin ise pis ortamlarda çalışması bugünün koşullarında pek mümkün değildir.

Adem ORUZ

24 Mayıs 2015

28 Replies to “Otomotiv Mühendisliği Hakkında Sık Sorulan Sorular”

 1. Berkay

  İs bulma sıkıntısı cekermiyim
  Teşekkürler isa bilici

  Reply
 2. hakan

  Bu bölümden mezun, bir de dil öğrenmişseniz özellikle de Almanca… Düşünmeniz gereken bir şey kalmamıştır.

  Reply
  1. oruzadem Post author

   Çiziminizin iyi olmasına gerek yok. Mühendislik Eğitimi içinde size gerekli teknik resim dersleri verilecektir.

   Reply
 3. fatma

  Ben bu sene mezun oldum bu bolumu yazmayi planliyorum ingilizce ve almanca belli bir seviyedeyim bir bayan icin sektor nasildir ayrica sizce uludag universitesi mi yoksa cukurova universitesi mi tercih edilmelidir simdiden tesekkur ederim

  Reply
  1. oruzadem Post author

   Ülkemizde birçok sektörde kadın istihdamına daha çok önem verilmektedir, bu yüzden bayan otomotiv mühendislerinin erkeklere göre şansı daha fazladır.
   Uludağ üniversitesini veya çukurova üniversitesini tavsiye etmemiz ne kadar doğru olur bilemiyorum. Ancak uludağ üniversitesi otomotiv mühendisliği bölümü mezunu olarak kaliteli eğitim aldığımızı söyleyebilirim. Biraz araştırma yaparsanız ve iki üniversitenin bölüm olarak imkanlarını araştırırsanız daha doğru karar vereceğinizi düşünüyorum.
   Uludağ üniversitesi otomotiv mühendisliği bölümünün imkanlarıyla ilgili şu yazımıza bakabilirsiniz:
   https://otomotivlab.com/2015/06/29/sizden-gelenler-uludag-universitesi-bolum-tanitimi/

   Reply
 4. Seda

  Benim cizmim çok iyi, onun dışında ingilizce öğretmenliğini bile düşündüğüm oldu yani öğretmenim olabileceğimi söylemisti, bu bölüm ilgimi çekti gerçekten çok güzel, bir kız olabilirim ama arabalara bayılıyoruumm :”)15 000 maaş gerçekten çok iyi ve büyük bir rakam ben hep hevesliyimdir ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım hep,1500 maaş da diyor yani çalıştığımız yere göre değişiyor sanırım kararım degismezse bu bölümde okuyup otomotiv mühendisi olmak istiyorum bilgiler çok faydaliydi oyüzden çok tesekurler 😀

  Reply
  1. oruzadem Post author

   Seda Hanım
   Öncelikle ilginizin olduğu bölümleri tercih etmenizin doğru olacağını belirteyim. Fakat mühendislik eğitimi birçok eğitime göre zordur ve meslek hayatı da oldukça streslidir, yorucudur. Bu yüzden tercihinizi yaparken maaş kıstasını en son düşünün. Ve oradaki 15 000 TL maaş şirket CEO’ları veya şirket genel müdürleri gibi pozisyonlar için söylenebilecek bir rakamdır. Yani bir mühendisin ulaşma ihtimalinin düşük olduğu, çok iyi kariyere sahip olan kişilerin yıllarca tecrübe kazandıktan sonra ulaşabildiği bir mevkidir. Bu düşüncelerimi de belirtmek istedim.
   Güzel düşünceleriniz için teşekkür ederiz.

   Reply
 5. ozan sarı

  Meslek lisesinde motorlu araçlar teknolojisi okudum bölüme ilgim var ilerde büyük işler çıkaracağıma inanıyorum 🙂 ama takdir edersiniz ki meslek liselerinden pek başarı beklenmediği için sınav hakkında bilinçli değildik bir yıl mezuna kalıp bazı mühendislik fakültelerine girmeye hak kazandım tabi önümde bir tercih dönemi var siz de uludağ üniversitesi mezunusunuz galiba. ek puan almadım ama teknoloji fakültelerine puanım tutuyor. İlerideki kariyerim için Gazi Üniversitesi mi bana daha fazla şey katar Mersin ya da Afyon Kocatepe Üniversitesi mi piyasanın içinde biri olarak fikrinizi merak ettim.(Gazi Üniversitesine gidersem teknoloji fakültesi olacak ancak prof. ve doç. sayıları diğer üniversitelere nazaran daha fazla)

  Reply
 6. halil

  gazi üniversitesi mi yoksa kocaeli üniversitesi mi sizce hangisini ilk sıraya yazmalıyım

  Reply
 7. Kadir

  20 bindeyim otomotiv istiyorum. Hangi üniversiteyi tercih etmeliyim? Hacettepe mi uludağ mı

  Reply
 8. mutlukelepirc

  adem bey öncelikle işinizde kolaylık ve başarılarınız devamını dilerim.ben bir üniversitenin bölümünü okuyorum fakat bıraktım artık istemiyorum. benim sıkıntı duyduğum nokta şu yaşım 26 şuan mezun olana kadar kendimi çok iyi şekilde geliştirmem gerektirdiğinin farkındayım.mezun olduğumda yaşım bir hayli ilerlemiş olacak olacak bunun bana yansıyacağı dezavantajları neler olabilir. bu konuda yardımcı olabilir misiniz bana.teşekkür ediyorum şimdiden.

  Reply
  1. oruzadem Post author

   Merhabalar
   Bazı firmalar dinamik pozisyonlar için “30 yaşını geçmemiş olsun” gibi kıstaslar koyuyorlar fakat bu çoğu pozisyon için geçerli değil. Eğer mühendislik okuyorsanız ve kendinizi yetiştirmişseniz iş hayatında bir zorluk yaşayacağınızı düşünmüyorum.
   Güzel dilekleriniz için teşekkürler.

   Reply
  1. oruzadem Post author

   Altay Bey
   Meslek lisesi mezunlarının mühendislik seçiminde avantajlı olduğu fakülteler teknoloji fakülteleridir. Teknoloji fakültelerindeki mühendislikleri (otomotiv mühendisliği dahil) M.T.O.K. kontenjanından yararlanarak okuyabilirsiniz.
   Mühendislik fakültesi seçiminde ise genel lise mezunlarıyla aynı şartlara tabisiniz.

   Reply
 9. Zeynep Yeşildağ

  merhaba ben ileride otomotiv sektöründe çalışmak istiyorum.Bunun içinde ilk düşündüğüm meslek otomotiv mühendisliği oldu ama çevrem bu daha yeni bir mühendislik dalı olduğu için yadırgadı.Şuan önümde iki seçenek var makine okuyup otomotiv üzerinde yoğunlaşmak yada direkt otomotiv müh okumak.Sizce hangisini yapmalıyım?Makine okuyup otomotiv sektörüne atılmak bana bir dezavantaj mı getirir?

  Reply
  1. oruzadem Post author

   Merhaba
   Öncelikle Otomotiv Sektöründe çalışmak için illa ki Otomotiv Mühendisliği okumanıza veya mühendislik okumanıza gerek olmadığını söylemek isterim. Sözel bölümlerde okuyup Otomotiv Sektöründe İnsan Kaynaklarında görev alan veya farklı alanlarda okuyup Otomotiv Sektöründe çalışan kişilerin olduğunu belirtmek isterim. (Eğer demek istediğiniz mühendislik okuyup otomotiv sektöründe çalışmaksa haklısınız.)
   Çevrenizdekiler kaygılarında haklılar. Maalesef sektörde Otomotiv Mühendisliğinden bihaber birçok sanayi kuruluşu vardır. Bunun yanında Otomotiv Mühendisinin imza yetkisinin olduğu alanlarda Makine Mühendislerinin de imza yetkisi vardır ancak Makine Mühendisliğinin imza yetkisinin olduğu her alanda Otomotiv Mühendisinin yetkisi yoktur. Bu sebeplerden dolayı iyi bir üniversitede makine mühendisliği okumuş kişiler otomotiv mühendisliği (iyi bir üniversitede de olsa) okumuş kişilerden daha iyiymiş gibi düşünülüyor. Tüm bunların yanında sahaya çıkınca veya teknik mülakatlarda kimin otomotivi bildiği kimin bilmediği ortaya çıkmaktadır.
   Bunları göz önünde bulundurun ve ona göre tercihinizi yapın.

   Reply
 10. aygen

  Bizim iyi bir otomotiv mühendisi olduğumuzu mezun olduğumuz üniversiteden mi yoksa kendimizi ne kadar geliştirdiğimize mi bakıyorlar yani demek istediğim 2 yıllık bi üniversite okuyup kendimizi de yeter i kadar geliştirsek iş bulma olanağımız nasıl olur

  Reply
 11. aygen

  Otomotiv mühendisliğini 2 yıllık bir üniversitede okuyup ve kendimizide dil ve teorik anlamda geliştirsek iş bulma olanağımız nasıl olur

  Reply
  1. oruzadem Post author

   Merhabalar
   Sorularınızı maddeler halinde cevaplayayım:
   1.Donanımlı bir mühendis olup olmadığınız elbette ki kendinizle ilgilidir, üniversiteyle doğrudan ilgili değildir. Ancak size kendinizi geliştirme imkanı vermesi, kariyer fırsatları sunması bakımından üniversite önemlidir.
   2.Sanırım mühendis ile teknikerin veya teknisyenin farkını bilmiyorsunuz. 2 yıllık Otomotiv Mühendisliği yoktur. 2 yıllık önlisans programlarından ancak otomotiv alanında bir tekniker olabilirsiniz, mühendis olamazsınız.
   3. İş imkanları da sizin mühendis mi teknisyen mi olduğunuza göre değişir. Her iki durumda ortak olan sizin iş verenin istediği donanımı ne kadar karşıladığınız oranda işe alınma ihtimalinizin artmasıdır. Ancak mühendislerden beklenen donanımın bir teknisyenden/teknikerden beklenen donanımın çok çok üstünde olduğunu ve kıyaslanamayacağını unutmamak gerekir.

   Reply
 12. Furkan

  Teknoloji fakülteleri ve normal mühendislik arasındaki farklar nelerdir mtok lu mezunların dezavantajları varmı

  Reply
 13. Mustafa uğur

  Merhaba öncelikle ne okumak gerekli lisede ve ilerde yani üni bittiktem sonra neler yapabilirim onu öerak ediyorum iş bulma olanağı kolaymı yani arabalara olan ilgim cok fazla o yüzden istiyorum bide mühendis değilde arabayla ilgili baska bi bölüm okuyabilirmiyim satış gibi felan

  Reply
 14. oguzcan

  Ben da hala lise 3 deyım kucuklugumden bellı araba meraklısıyım sevıyorum kucuklukten bellı otomotıv muhendıslıgını ıstıyorum hep merak ettıgım araclar nasıl yapılıyor sonra makıneler robotları merak edıyorum ılgım cok yanı bende araba uretmek proje yapmak ıstıyroum yanı sevıyorum bu bolumu

  BU boleme gıtmek ıcın ne yapmalıyım yanı puanları kac bu bolume gıtmek ıcın hangı dersler ıyı olması lazım ygs lys ayrı ayrı puan bıde tum yerlesme puanı kac bu bolumun puanı bunlar hakkında bılgı verırsenız sevınırım.

  Reply
  1. oruzadem Post author

   Merhabalar
   Bahsettiğiniz bölüm puanlarını vs. ÖSYM’nin sitesinde bulabilirsiniz.

   Reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir